Činnost koronera

Koroner je de facto poslední lékař, který zemřelého navštíví.

Úkolem koronera je prohlásit osobu za zemřelou, určit příčinu a mechanismus úmrtí a zpracovat příslušnou dokumentaci definovanou zákonem. Pokud se koronerovi nepodaří přesně určit příčinu a mechanismus úmrtí, je povinen indikovat zdravotní pitvu. Případy, kdy je možno indikovat zdravotní pitvu jsou vyjmenovány v Zák. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. V jiných případech není možné zdravotní pitvu indikovat. Zdravotní pitva se provádí na ústavu soudního lékařství. Zároveň je koronerem v rámci prohlídky stanoven datum a pokud možno i čas úmrtí.

Prohlášení osoby a zemřelou má dalekosáhlé občansko-právní důsledky, proto musí každý koroner přistupovat ke své práci odpovědně, zvláště v oblasti určení příčiny úmrtí a stanovení data a času úmrtí. Pokud nelze přesně určit datum úmrtí, je nutno přistoupit k oslovení soudu a určení doby úmrtí soudní cestou.Některé zásady práce našich koronerů:

Koroner provádí standardní prohlídku těla zemřelého na území smluvního regionu.
Koroner není „přikován“ na jedno místo, může být doma, na nákupech, kdekoliv… (je pouze k dosažení na telefonu)
Výzvu k provedení prohlídky předává náš operátor včetně údajů, popisu místa a kontaktu.
Koroner by měl provést prohlídku těla do 120 minut od nahlášení (v případě špatných dopravních, či meteorologických podmínek do 180 minut).
Většina dokumentace řešena elektronicky cestou naší společnosti včetně komunikace s úřady. Pokud je potřeba tištěný formulář, dodáme.
Pokud koroner používá služební vozidlo společnosti s řidičem, řidič zároveň pracuje jako asistent pro potřeby koronera.
Pro koronery zajistíme i další školení cestou příslušných oddělení soudního lékařství.


A ještě vysvětlení proč zrovna název KORONER?
Rejpalové nám neustále vyčítají, že používáme „americký výraz“, není to ale tak docela pravda. Angličtina má výraz „medical examiner“. Výraz koroner pochází s řečtiny a měl by znamenat v překladu „ten, jež provází mrtvé…“. A pro ještě větší rejpaly, kteří by chtěli pouze český název dle současné legislativy… „poskytovatel zdravotních služeb zajišťující provedení prohlídek těl zemřelých dle Zák. 372/2011 Sb. při úmrtí mimo zdravotnické zařízení“… Dobré, že? Tak takto skutečně zní přesný český název… Dáte si to na razítko a doklady? Každý jazykozpytec by jistě dojetím zaplakal…

Koroner je de facto poslední lékař, který zemřelého navštíví.

Úkolem koronera je prohlásit osobu za zemřelou, určit příčinu a mechanismus úmrtí a zpracovat příslušnou dokumentaci definovanou zákonem. Pokud se koronerovi nepodaří přesně určit příčinu a mechanismus úmrtí, je povinen indikovat zdravotní pitvu. Případy, kdy je možno indikovat zdravotní pitvu jsou vyjmenovány v Zák. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. V jiných případech není možné zdravotní pitvu indikovat. Zdravotní pitva se provádí na ústavu soudního lékařství. Zároveň je koronerem v rámci prohlídky stanoven datum a pokud možno i čas úmrtí.

Prohlášení osoby a zemřelou má dalekosáhlé občansko-právní důsledky, proto musí každý koroner přistupovat ke své práci odpovědně, zvláště v oblasti určení příčiny úmrtí a stanovení data a času úmrtí. Pokud nelze přesně určit datum úmrtí, je nutno přistoupit k oslovení soudu a určení doby úmrtí soudní cestou.Některé zásady práce našich koronerů:

Koroner provádí standardní prohlídku těla zemřelého na území smluvního regionu.
Koroner není „přikován“ na jedno místo, může být doma, na nákupech, kdekoliv… (je pouze k dosažení na telefonu)
Výzvu k provedení prohlídky předává náš operátor včetně údajů, popisu místa a kontaktu.
Koroner by měl provést prohlídku těla do 120 minut od nahlášení (v případě špatných dopravních, či meteorologických podmínek do 180 minut).
Většina dokumentace řešena elektronicky cestou naší společnosti včetně komunikace s úřady. Pokud je potřeba tištěný formulář, dodáme.
Pokud koroner používá služební vozidlo společnosti s řidičem, řidič zároveň pracuje jako asistent pro potřeby koronera.
Pro koronery zajistíme i další školení cestou příslušných oddělení soudního lékařství.


A ještě vysvětlení proč zrovna název KORONER?
Rejpalové nám neustále vyčítají, že používáme „americký výraz“, není to ale tak docela pravda. Angličtina má výraz „medical examiner“. Výraz koroner pochází s řečtiny a měl by znamenat v překladu „ten, jež provází mrtvé…“. A pro ještě větší rejpaly, kteří by chtěli pouze český název dle současné legislativy… „poskytovatel zdravotních služeb zajišťující provedení prohlídek těl zemřelých dle Zák. 372/2011 Sb. při úmrtí mimo zdravotnické zařízení“… Dobré, že? Tak takto skutečně zní přesný český název… Dáte si to na razítko a doklady? Každý jazykozpytec by jistě dojetím zaplakal…