Home

Službě prohlídek těl zemřelých se profesionálně věnujeme od října 2012. Pilotní projekt byl zahájen 1.10.2012 pod hlavičkou ordinace SALUS AEGROTI s.r.o. (ordinace praktického lékaře). Po vyhodnocení pilotního projektu byla v květnu 2013 založena společnost 1.KORONERSKÁ s.r.o.
 
V současné době působí naše společnost v rámci Královéhradeckého kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Moravskoslezského, Zlínského a Ústeckého kraje. Pro další kraje projekt nyní připravujeme.
 
Cílem společnosti je sjednotit metodiku a postupy při provádění prohlídek těl zemřelých v rámci republiky v souladu se Zák.372/2011 Sb. o zdravotních službách a další navazující legislativou. Dále aktivně spolupracujeme s ústavy soudního lékařství v rámci republiky s cílem zajistit kvalitní posouzení každého úmrtí a co nejpřesnější stanovení příčiny a mechanismu úmrtí. Specifickou kapitolou je spolupráce s PČR při řešení náhlých a neočekávaných úmrtí, sebevražd a úmrtí násilného charakteru (například nehody, pracovní úrazy apod.). 
 
Společnost je držitelem certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. 

Počty koronerů

V současné době u nás pracuje: 126 lékařů, 56 operátorů, 16 dispečerů, 2 logisté a 4 administrátoři a pár dalších pracovníků na výpomoc.

Pracovní pozice:

V současné době hledáme primárně lékaře libovolných oborů pro spolupráci na projektu koroner. Do budoucna budeme také profesionalizovat pozice asistentů. Pro další informace kontaktujte naše personalisty kariera@1koronerska.cz

Školení koronerů

Pro naše lékaře jsme pravidelně pořádali školení koronerů v jednotlivých krajích. Vzhledem k pandemické situaci jsme přešli na online školení na platformě ZOOM. Termíny školení budou pravidelně vyvěšovány na stránkách společnosti a na našem FB

Společnost 1.KORONERSKÁ s.r.o., IČ 01681486, sídlo Benešova 141, Trutnov, PSČ 54103. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32232.