12 let

Službě prohlídek těl zemřelých se profesionálně věnujeme od října 2012. Pilotní projekt byl zahájen 1.10.2012 pod hlavičkou ordinace SALUS AEGROTI s.r.o. (ordinace praktického lékaře). Po té v květnu 2013 byla založena společnost 1.KORONERSKÁ s.r.o.

Cíl společnosti

Cílem společnosti je sjednotit metodiku a postupy při provádění prohlídek těl zemřelých v rámci republiky v souladu se Zák. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a další navazující legislativou.

Spolupráce

Dála aktivně spolupracujeme s ústavy soudního lékařství v rámci republiky s cílem zajistit kvalitní posouzení každého úmrtí a co nejpřesnější stanovení příčiny a mechanismu úmrtí. Specifickou kapitolou je spolupráce s PČR při řešení náhlých a neočekávaných úmrtí, sebevražd a úmrtí násilného charakteru (např. nehody, pracovní úrazy, apod.).

Certifikát managmentu kvality

Společnost je držitelem certifikátu managmentu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Ilustrační fotky