Čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně

Jako ocenění našich charitativních aktivit, konkrétně Vojenského fondu solidarity, firma nedávno obdržela Čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně. Děkuji touto cestou všem, kteří na spolupráci s fondem podílejí a kteří nám tuto podporu umožňují.